Na pufy przysługuje 12-miesięczna gwarancja liczona od daty zakupu. Nie obejmuje ona uszkodzeń mechanicznych, które powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania produktów.

Gwarancja dotyczy wad jakościowych powstałych z winy sprzedającego.

Gwarancja obejmuje wszystkie elementy i części składowe produktu z wyjątkiem wypełnienia pufy (granulatu), stopnia kompresji ziarenek (zbijanie się granulek jest procesem naturalnym, dlatego z czasem worek trzeba będzie ponownie napełnić).

Naturalne zużywanie się towaru lub zmiana jego właściwości nie są uznawane za wady jakościowe.

Serwis posprzedażowy nie obejmuje produktów niewłaściwie użytkowanych lub uszkodzonych z winy klienta.

Gwarancja jest udzielana wyłącznie po przedstawieniu następujących dokumentów umowy sprzedaży: faktura VAT, paragon zakupu, protokół przekazania towaru.

Prosimy o zachowanie wyżej wymienionych dokumentów umowy sprzedaży i niewyrzucanie ich przed upływem okresu gwarancji.

Po dostarczeniu pufy kupujący powinien usunąć opakowanie, by uniknąć przechowywania jej w zamknięciu. Podczas transportu siedzisko może być narażone na wilgoć spowodowaną różnicą temperatur i dlatego musi być rozpakowane.